Kicsoda Jézus - Tartalom

Az Írások – bibliai próféciák

Isten Messiásának számos követelményt kell beteljesítenie, amelyeket az Ószövetség írásaiban találunk meg. Az Ószövetség első könyvét kb. 1500 évvel, utolsó könyvét kb. 400 évvel Jézus Krisztus születése előtt írták. Ime a legisemertebbek:

 • Mikeás 5:2 – Betlehemben születik meg – Lukács 2:4
 • Izajás 7:14 – szűz asszonytól születik – Lukács 1:26
 • Zsoltár 2:7 – Isten saját Fiának nevezi – Máté 3:17
 • Zakariás 9:9 – szamárháton vonul be Jeruzsálembe – Márk 11:7
 • Zakariás 11:12 – harminc ezüstpénzért árulják el – Máté 26:14
 • Zsoltár 22:17 – halála – János 19:16-18
 • Zsoltárok 16:10; 49:15 – feltámad a halálból – Márk 16:6-7

Mit mond Jézus Önmagáról?

 • Máté 14:61-62; János 4:25-26 – Megvallja: Én vagyok a Messiás!
 • János 6:48 – Én vagyok az élet kenyere
 • János 8:12 – Én vagyok a világ világossága
 • János 8:58 – Mielőtt Ábrahám lett én vagyok (Ábrahám kb. i.e. 2000)
 • János 10:30 – Én és az Atya egy vagyunk
 • János 11:25 – Én vagyok a feltámadás és az élet; aki hisz Én bennem ha meghal is él...
 • János 14:6 – Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet...
 • János 14:9 – Aki engem lát, látja az Atyát
 • János 20:28 – Jézus bűnt bocsát meg – ez egyedül Isten privilégiuma

Jézus: Én vagyok az Út

Sok út vezet Istenhez ? Talán a buddhizmus egy út, a hinduizmus egy másik, az iszlám egy harmadik, a kereszténység egy negyedik, a New Age egy ötödik (és így tovább) ugyanahhoz az istenhez?

DE... Jézus azt mondja: Én vagyok az út. Nem „egy út” hanem „az út” (értsd: az egyetlen út Istenhez).

Jézus nagyon szigorú – Ö az Út – és nincs rajta kivül más út!

Jézus: Én Vagyok az Igazság

Olyan igazság (objektív valóság) nincs ami számodra igaz, de számomra nem. Például: Orbán Viktor Magyarország jelenlegi miniszterelnöke.

Ez számodra és számomra is egyaránt igaz függetlenül attól, hogy elhisszük vagy sem. A mi hitünk nem befolyásolja a valóságot! Ugyanígy Isten és Jézus Krisztus valóságát sem befolyásolja az, hogy hiszünk benne vagy sem.

Jézus: Én vagyok az Élet

Többről beszél itt, mint a biológiai létezés. Többről, mint a puszta lét. Ezt mondja ki: Én vagyok az örök élet! Én vagyok Isten élete. (ld. 1 János 5:20)

Jézus életének különleges eseményei?

Különleges esemény = soha senki mással nem történt ilyen, illetve nem cselekedett ilyent.

 1. Születése – Jézus szűz asszonytól született
 2. Csodái – Bár voltak a történelemben (és vannak napjainkban is) akik tettek és tesznek hasonló csodákat, mint Jézus Krisztus (például: fizikai gyógyítás – halálos betegek, vakok, nyomorékok gyógyulása; démonok kiűzése; halottak feltámasztása). De olyanról még nem hallottunk, aki mindenkit meggyógyított volna, aki hozzá fordult segítségért bármilyen problémával!
 3. Feltámadása – Ezt a témát egy kicsit jobban kifejtjük:

Jézus feltámadása

Három tény, amiben hívő és nem hívő tudósok kölcsönösen egyetértenek:

 • Jézus Krisztust keresztre feszítették
 • Volt egy üres sír
 • A tanítványok pünkösdkor elkezdték hirdetni a feltámadást

Kezdjünk el logikusan gondolkodni a tények alapján, és próbáljuk meg rekonstruálni mi történhetett.

Sokan megpróbálták bebizonyítani, hogy a feltámadás nem történt meg. Vizsgáljuk meg érveléseiket e három tény alapján:

Jézus feltámadása - folytatás

1. Ájulás elmélet

Jézus nem halt meg a kereszten, csak elájult. A tanítványok elhelyezték a sírban, ahol ő magához tért. Kiszabadította magát és megjelent a tanítványoknak, mint feltámadt, győztes üdvözítő.
Tények: Jézus hat órát töltött a kereszten függve. A szögek átszúrták csuklóit és a lábfejét. A sír elé kb. egy tonnányi súlyú követ gördítettek. A sírt római katonai őrség őrizte.
Meválaszolatlan kérdések:
Hogyan gördítette el a tonnás követ egy olyan ember, aki néhány órával azelőtt még kereszten függött?
Hogyan játszotta ki az őrséget?
Hogyan csaphatta be a tanítványokat feltámadt, győztes Úrnak álcázva magát néhány órával a kereszt után?

Jézus feltámadása - folytatás

2. Valaki ellopta a testet

De ki? A római őrség? Vagy a zsidó vezetőség? Ha ők lopták volna el, akkor a feltámadás meghirdetésekor előhozták volna a holttestet és megmutatták volna az új szekta „áldozatainak”: Íme, a ti feltámadott Uratok!

Vagy a tanítványok? Ez már logikusabban hangzik. A tanítványok tehát az éjszaka leple alatt a sírhoz lopóztak, kijátszva a római őrséget elgördítették a követ, kiemelték a holttestet és elvitték. Valahol eltemették, majd pünkösdkor elkezdték hirdetni a feltámadást.

Jézus feltámadása - folytatás

3. A tanitványok ellopták a testet - kérdések

Hogyan lett a tanítványok megfélemlített kis csapatából néhány óra alatt halált megvetően bátor hős.Hogy mertek néhány hét múlva azzal a nonszensszel kiállni az emberek elé, hogy Jézus feltámadt?

Mit nyertek a tanítványok azzal, hogy új vallást alapítottak? Valamiért csak kitalálták ezt a feltámadás balhét! De…egy kivétellel mindnyájukat kivégezték a tanításaik miatt.

Mert, ha a holttestet ők lopták el, és ők találták ki a feltámadást, akkor mindnyájuk egy hazugságért halt meg. Nem újdonság egy ügyért meghalni. Sokan haltak meg hazug ügyekért is, de csak, mert tévedtek. Mindnyájan hitték, hogy igaz ügyért halnak meg. A tanítványok viszont tudták, hogy hazugság és félrevezetés, amit tesznek. De ki halna meg egy hazugságért?

TE KINEK MONDOD JÉZUST? KICSODA JÉZUS?